حوزه فعالیت

طراحی و نصب سیل مخازن سقف شناور

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

طراحی و تولید سیستمهای سیل شناور جهت مخازن نفت و گاز یکی از مهمترین فعالیتهای این شرکت می باشد. انواع این سیستمها به شرح ذیل قابل ارائه می باشد.

  • Floating-foam Seal (سیل اسفنجی شناور)
  • Liquid-filled Seal (سیل مایع شناور)

Liquid Seal

123

KEY COMPONENT MATERIAL
NO PART NUMBER MATERIAL
1 SCUFFBAND 4.5mm PVC Nitrile on Nylon
2 TUBE SEAL 1.6mm/2mm PVC Nitrile on Nylon
3 LOWER CLAMP BARS Carbon Steel, Galvanised
4 RIM CLAMP BARS Carbon Steel, Galvanised or Stainless Steel
5 LOWER MOUNTING Carbon Steel 65×50×6 L
6 TUBE SEALING LIQUID Kerosene or Other Hydrocarbon
7 RIM PROFILE Carbon Steel

Foam Seal

321

KEY COMPONENT MATERIAL
NO PART NUMBER MATERIAL
1 SEAL ENVELOPE 1.6mm/2mm PVC Nitrile on Nylon 1mm on Nylon or 1mm Viton on Nylon
2 FOAM BLOCKS Polyetherurethane
3 HOLD DOWN PLATES 1.6mm/3mm Galvanised or Stainless Steel
4 RIM CLAMP BARS Carbon Steel, Galvanised or Stainless Steel
5 LOWER MOUNTING Carbon Steel 65×50×6 L

 

   

 

 

موقعیت جغرافیایی

تیزر تبلیغاتی

video icon 8033